Töissäni käsittelen elollisten olioiden ominaisuuksia toden ja keksityn kehyksessä.
Olen kiinnostunut lajeista,
paikoista sekä konsepteista osana transformaatiota ja muuttuvia olosuhteita.


In my works living beings are featured somewhere between fact and fiction.

I have interest towards species, concepts and places as a part of transformation and variable conditions.